Ansökan

Så här går ansökan och antagning till

1. Ta kontakt med oss

Kontakta oss om ni har frågor. Önskar ni, så bokar vi in ett studiebesök där ni får träffa personal och se lokalerna. Ni erbjuds även ett samtal med en förälder i styrelsen som kan ge information om vad det innebär att vara förälder i kooperativet och ni får möjlighet att ställa frågor.

2. Anmälan

Känner ni att vår förskola passar er och ert barn är ni välkomna att skicka in en anmälan via mejl eller över telefon. Ni anger önskat startdatum, antal timmar, föräldrarnas för och efternamn, barnets namn och födelsedatum, adress och telefonnummer.

3. Kö till plats

Vår kö är inte kopplad till den kommunala utan ni kan sätta upp ert barn så snart hen har ett personnummer. Fråga gärna hur det ser ut i kön när ni kontaktar oss.

4. Beslut om intag

Vi har främst intag på höstterminen, men ibland även vid årsskiftet. Intagen baseras på hur barngrupperna ser ut, om vi har barn som flyttat etc. Beslut om intag tas i god tid så att ni har möjlighet att överväga platsen.

5. Beslut om plats

När ni har tackat ja till en plats kommer ni att få mer information. Vi brukar ha informationsmöten för nya familjer och ni kommer även att få en ”fadderfamilj” som är en annan medlemsfamilj som kan stötta i olika frågor.

A. Syskonförtur

Har du redan barn på förskolan så har yngre syskon förtur även om andra barn redan står i kö.

B. Avsteg från köordning

Vår ambition är att ha jämnt fördelade åldersgrupper för att kunna bibehålla god pedagogisk kvalitet. Vid behov görs avsteg från köordning för att undvika för stora glapp i barngrupperna.
Avsteg från turordningen fattas av förskolechef och styrelsen.

Här kan du skicka en ansökan till förskolan om plats för ditt barn