Digital förskola

Två appar vi använder oss av

Vi använder oss av appen Tyra för att göra kommunikationen mellan pedagoger och medlemmar så enkel och bra som möjligt.

Vi använder Tyra för bl a barnens schema, frånvaroanmälan, kontaktuppgifter och klasslista, information om kommande aktiviteter, barnets egen portfolio och förskolans gemensamma blogg.

Med hjälp av appen är det möjligt att snabbt ge information mellan vårdnadshavare och pedagoger. Självklart är du som vårdnadshavare alltid välkommen att tala med oss öga mot öga eller per telefon

I Tyra hittar du som medlem även viktiga dokument som månadsbrev från förskolechefen, kvalitetsredovisning. Protokoll från föräldramöten, årsmöten och styrelsemöten. Medlemsdokument, föreningens stadgar och övrig information, beskrivningar som du som medlem behöver.


Kooperativets medlemmar (vårdnadshavare) använder sig av appen Trello för att kommunicera och planera arbetet i de olika ansvarsgrupperna.

Du går med i den “tavla” som representerar din ansvarsgrupp.