Föräldradelaktighet

Att ingå i ett kooperativ

Björboholms förskola är ett föräldrakooperativ där barn, föräldrar och personal känner trygghet med varandra. Förskolan är startad av och drivs genom föräldrars engagemang. Att välja att vara en del av ett föräldrakooperativ innebär att få en god inblick och delaktighet i barnens tid på förskolan.

“Jag älskar att mina barn får gå på en förskola med lantligt tema. De lär sig var maten kommer ifrån, får vara med i köket och sedan smaka på resultatet. Närheten till natur och djur tror jag hjälper till att lägga grunden till många bra egenskaper hos oss.”

Kooperativet möjliggör korta beslutsvägar och ett gott samarbete mellan personal och familjer. Genom gemensamma arbetsinsatser, fester och enklare aktiviteter så som vernissage, luciafirande och skördefest på förskolan så blir den en fantastisk plattform för att lära känna andra familjer i närområdet.

Som medlem i föreningen har varje medlemsfamilj en representant i styrelsen eller i någon av ansvarsgrupperna; innegruppen, utegruppen, IT-ansvarig, blom-/trädgårdsansvarig m fl. Ansvarsområdena för respektive grupp regleras av ett medlemsdokument samt föreningens stadgar.

”Föräldrarnas arbetsinsatser och omtanke är det som möjliggör den höga personaltätheten och en stimulerande, lekfull och hemtrevlig miljö för barnen.”

Alla familjer ansvarar även för att utföra aktiviteter utöver det som sker i ansvarsgrupperna, just nu innebär det bland annat, städning av förskolan och föräldramedverkan.