Inskolning

Vikten av en bra start

Vid inskolning tilldelas barnet en pedagog som kommer vara den som följer ert barn och ger en trygg start. Vi erbjuder ett hembesök innan förskolestarten för att barnet ska få en första kontakt i sin egen miljö.

Inskolning är individuellt och vi ser först och främst till barnets behov och planerar inskolningens längd utifrån hur det går dag för dag. Som förälder kommer du ta del av ditt barns första dagar och ta del av vardagen på förskolan.