Kooperativ förskola

Vår förskola – vår vision

Björboholms förskola är ett föräldrakooperativ där barn, föräldrar och personal känner trygghet med varandra. När barnen lämnar Björboholms förskola för att börja i grundskolan, ska de göra det som starka och trygga individer som känner sig delaktiga i en vänskapsgrupp.

”Vår vision är att gemensamt lägga grunden till att alla barn känner trygghet, tillit till sin egen förmåga och omsorg för sin omvärld”

Vi familjer som lever i närområdet kan i vissa fall ha relativt stora avstånd mellan husen – ur barnets perspektiv sett. Genom vår förskola är det möjligt att minska detta geografiska avstånd för våra barn. Därigenom skapas en naturlig mötesplats för våra barn i samhället Björboholm.