Pedagogik

”Vår vision är att gemensamt lägga grunden till att alla barn känner trygghet, tillit till sin egen förmåga och omsorg för sin omvärld”

Björboholms förskola är ett föräldrakooperativ och ligger fint beläget i Björboholm i Lerums kommun. Förskolan har två avdelningar, Blåbär och Smultron, med barn i åldrarna 1 – 5 år.

Förskolan är startad av och drivs genom föräldrars engagemang. Kooperativet möjliggör korta beslutsvägar och ett gott samarbete mellan personal och familjer.